Beheer / Teeltadvies

 

De groep klanten waar we ons op richten zijn met name mensen/bedrijven  die minder risico willen lopen of minder werk willen hebben aan hun onroerend goed. Deze groep bestaat voornamelijk uit agrariërs die het rustiger aan willen gaan doen maar toch hun grond willen aan houden, ontwikkelaars/projectmakelaars/gemeente/investeerders die gronden aangekocht hebben maar nog niet kunnen bouwen en agrarische ondernemers die zich meer willen richten op een andere bedrijfs tak of teelt. Deze agrarische ondernemers willen bijvoorbeeld een aardappelteelt of andere teelt uitbesteden aan ons. Voor iedere klant zullen wij ons inspannen om een beter en constanter rendement te halen uit hun onroerend goed. We hebben ook nog veehouders waar we aardappelland huren zodat ze een keer een anders gewas als gras of maïs op hun grond, zodat ze de bodem vruchtbaarheid omhoog brengen. Soms wordt er dan voor deze groep ander maïs land gezocht in hun omgeving.

 beheer

 

 

De manier van beheer van grond kunnen onderverdelen in 3 hoofd groepen. Waar natuurlijk nog combinatie en wensen van de eigenaar in verwerkt kunnen worden.

 

De drie hoofd groepen:

 

1. Wij huren de grond voor een vast bedrag en dragen hier dan ook zelf verantwoording voor wat betreft het teelt en afzet risico.

 

2 . Wij telen het gewas voor de grond eigenaar voor een vast vooraf opgesteld tarief en kopen het product/gewas voor een vast of markt komforen prijs terug. Voordelen zijn dat de grond eigenaar zelf kan bepalen hoeveel risico hij wil nemen en dat hij het gewas op papier zelf teelt.

 

3. Wij ondersteunen en begeleiden de grond eigenaar in de teelt en de afzet van het gewas. Maar de eigenaar blijft zelf verantwoordelijk voor het gewas en de afzet van zijn product.

 

Bij al deze 3 groepen werken wij zo dat we totaal geen aanspraak maken op de grond, en de eigenaar te allen tijde weer kan beschikken over de grond. Als hij bijvoorbeeld zelf weer wil gaan betelen, aan een ander wil verhuren, gaan bouwen, ontwikkelen of wil verkopen.